”Jaaaa, der er mål! Huttelihut, sejr til Danmark”

Sport sælger og hiver enorme summer hjem til de store sportsklubber rundt omkring i verden. Ja selv i lille Danmark dyrkes fankulturen med stort engagement. Salget af fantrøjer er eksploderet op gennem årene og trøjerne skal helst komme fra de bedste klubber. Bag på trøjerne står navnene på de dygtigste spillere, der tilbedes som var de guder. Nogle omtales ligefrem sådan.

10.000 timers træning eller mere skal der til, hvis du vil blive til noget i sportens verden. Og her er det værd at bemærke, at det ikke er tilfældig træning, der henvises til. Nej, det er helt specifik og målrettet træning, så du måske kan slippe gennem nåleøjet i den benhårde konkurrence om at være blandt de bedste. Procentdelen af potentielle små Lionel Messier i hver klasse er langt mindre end højt begavede børn, og alligevel er det Messi, der tales om – ham de fleste små drenge drømmer om at være, når de engang bliver store.

I sportens verden hører vi ikke om andet end jagten på at være nummer 1. Her er det at jage drømmen folkeligt accepteret, og det at træne meget er noget, der bliver set op til. Sådan forholder det sig ikke med ”dygtighed” i folkeskolen, nærmest tværtimod.

  • Tænk hvis noget af opmærksomheden på at være dygtig til sport også kunne rettes mod det at være dygtig i skolen?
  • Tænk hvis de højt begavede børn ikke behøvede at underpræstere i klassen af skræk for at skille sig ud som dygtig?
  • Tænk hvis den eller de dygtigste i klassen ikke behøvede at fremstå mindre skarpe end de er for ikke at virke provokerende på læreren eller andre i klassen?
  • Og tænk hvis den dygtigste i klassen fik en pokal hver gang en faglig førsteplads var i hus?

Hvorfor kan det være så svært at anerkende og efterstræbe det at være faglig dygtig? Er det fordi, begavelse er noget man er født med og allerede fra starten er kommet uretfærdigt meget foran andre i den kognitive kamp om faglige førstepladser? De højt begavede børn har ikke selv valgt eller trænet sig til deres muligheder, de er født med dem.

I folkeskolen er det let at få succes, status og anerkendelse, hvis man i frikvartererne er dygtig til f.eks. fodbold. Vanskeligere er det, hvis man er dygtig i undervisningen. Når man kan være “dygtig”, kan man også være “ikke dygtig”, det siger sig selv. Hvis man ikke er dygtig til frikvarterets fodbold, vælger man selv, om man deltager eller ej. Hvis man ikke er dygtige i undervisningen, kan man ikke lade være med at deltage. Så ved at undgå at synliggøre dem, som er dygtige i undervisningen, undgår man også at synliggøre dem, som ikke er. Men hvor skal de højt begavede elever så få deres sejre, når det hverken kan være i frikvartererne eller i undervisningen?

Der er klart flest penge i fodbold, hvorimod det at drive folkeskole sjældent har den store økonomiske fortjeneste. Men tænk, hvis det at fokusere på de højt begavede elever kunne blive både en personlig og pædagogisk fortjeneste. Og tænk, hvis der rent faktisk også var god økonomi i at satse på de kloge. Det er dem, vi skal bygge vores samfund på, mens vi underholder os med fodbold og alle de andre fantastiske sportsbegivenheder, der kastes i hovedet på os hver dag.

Jeg er ikke fortaler for store pokaler, der praler og glimter. Men vi har alle brug for at blive anerkendt og støttet i at være dem vi er – både i skolen og på sportspladsen.

I det lys har skolerne stadig et stykke vej i arbejdet med inklusion og høj begavelse. Det skal være fedt og helt i orden at være dygtig, også i undervisningen.