Verden er kompleks. At gå i skole er komplekst. At lære er komplekst.

– Læs gæsteindlæg fra Skolen i Spil

Som voksne reducerer vi ofte kompleksiteten i troen på, at vores børn og elever finder tingene lettere at forstå. Men at gøre emnet, fagene og timerne simple og u-komplekse giver ikke nødvendigvis en øget forståelsen. Tværtimod kan nogle elever opleve, at simplificeringen af det faglige emne, gør stoffet uvæsentligt og nogle elever kan føle, at de bliver talt ned til.

I vores metode Skolen i spil bruger vi komplekse computerspil, som meningsgivende ramme for undervisning. Spillene er ikke kun komplekse i én forstand. De er komplekse på mange planer, og det er det, der gør dem til store kommercielle succeser.  Det er det, der gør, at World of Warcraft har spillere i alle aldre og i alle tænkelige positioner i samfundet. Alle er spillere med forskellige præferencer og forskellige måder at spille på.

Denne kompleksitet piller vi som lærere i folkeskolen tit ud af undervisningen. Vi gør undervisningen enkel, simpel og letforståelig. Vi glemmer at kompleks, ikke betyder vanskelig, svært eller uforståeligt.

Når tingene forsimples, glemmer vi, at vi som mennesker kan lide at ”regne den ud”- at se det store billede, og at vi har brug for, at det hele sættes ind i en meningsgivende kontekst, som til tider netop er kompleks.

Kompleksiteten i det faglige stof ses ofte som en udfordrende barriere og man simplificerer derfor stoffet for at kunne formidle det til elever med mange forskellige forudsætninger. På denne måde fjerner man materialedifferentieringen og dermed også muligheden for at eleverne tilgår stoffet med egne forudsætninger og faglige udgangspunkt. Når differentieringen fjernes risikerer man at gøre emnet, stoffet eller forløbet så simpelt, at børn med særlige forudsætninger mister motivationen.

Kompleksiteten findes også i samarbejde med andre. Man kan som lærer komplicere en opgave ved at rammesatte den i et samarbejde og man kan skabe meningsfuldhed i en simpel opgave, netop fordi den kræver samarbejde med andre.   

Vi hylder denne kompleksitet i vores valg af spil og forstår, at forskellige typer af spillere har brug for at blive udfordret på forskellige niveauer.

Netop derfor bruger Skolen i Spil komplekse kommercielle spil i undervisningen, og vi definerer og udforsker læringen i spillets komplekse lag.