Blooms Taksonomimodel giver gennem en klassifikation af forskellige typer af kvalifikationer og kompetencer en forståelsesramme for, hvilke læringsmål der er vigtige at udvikle for at opnå ”højere ordens tænkning” – altså kognitive processer på et højt niveau, hvilket dermed giver de højt begavede elever de relevante faglige udfordringer, selvom de sidder med det samme undervisningsmateriale som de øvrige elever. Herunder ses modellen ”Bloom’s Revised Taxonomy” (Anderson, Krathwohl & Bloom 2001) holdt op imod, hvilken type vidensform der er tale om.