Forskning (Sheelagh Bisgaard) peger i retning af, at højt begavede børn har større følelsesmæssige udsving end andre. Hvis et barn over tid ændrer adfærd er det relevant at kigge nærmere på barnet og årsagerne til denne adfærdsændring. Særligt hvis adfærden bliver uhensigtsmæssig eller bekymrende. Mange vil straks begynde at tænke i diagnoser eller problemer på hjemmefronten. Det er dog ikke altid her forklaringerne skal findes. Højt begavede børns adfærd varierer mellem trivsel og mistrivsel. I perioder med mistrivsel kan det være vanskeligt at skelne mellem diagnoser og høj begavelse, da der er et stort overlap i adfærdsmønstre hos højt begavede børn i mistrivsel og børn med ADHD eller Aspergers. Det er dog sjældent, at højt begavede børn har disse diagnoser, selvom deres adfærd minder herom.