Det kommer ofte bag på forældre at der er en sammenhæng mellem deres barns udfordringer i opvæksten og høj begavelse. Flere genkender dog problemerne fra egen barndom. De højt begavede børns usædvanlige reaktioner og adfærd er tit det omgivelserne reagerer på. Mange forældre til højt begavede børn finder det svært at tale om deres barns kompetencer uden at virke pralende og kan føle, at de presser barnet frem til disse resultater. I skolen møder de mangelfuld forståelse for barnets særlige adfærd.