47.000 børn i folkeskolen er klogere end gennemsnittet.

Højt begavede børn er børn, som har en IQ på 130 og derover. Det svarer til 2 % af alle børn i skolealderen. Omregnet til antal børn svarer det til ca. 14.000 skolebørn. Børn med særlige forudsætninger er børn, som har en IQ på 120 og derover. Det svarer samlet set til 5 % af alle børn i skolealderen. Når vi omregner det til antal børn, svarer det til ca. 33.000 børn i skolealderen. Det vil altså sige, at alene disse to grupper af børn til sammen giver 47.000 – og det er en del. Og det er kun de synlige af slagsen. Amerikanske undersøgelser har vist, at 50 % af de højt begavede elever ikke præsterer i forhold til, hvad de kan ud fra deres potentiale (Nissen 2011). Det er værd at bemærke, at der er lige mange børn på begge sider af normalområdet. Begge har brug for støtte, kun den ene gruppe får det…