WISC betyder Wechsler Intelligence Scale for Children. Testen bruges på børn i alderen 6-16 år til at afdække deres generelle intelligens, deres verbal- og handlingsintelligens. Den bruges også til børn med indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser.

Testen består af 14 delprøver: 7 sproglige og 7 handleprøver og belyser 4 overordnede kognitive funktionsområder: sproglig forståelse, perceptuel organisation (sanseindtryk), opmærksomhedsstyring/arbejdshukommelse (kortidshukommelse) og forarbejdningshastighed. Testen ender op med et tal, som gør det muligt at placere barnet i normalfordelingskurven. Det gule område viser normalområdet, hvilket svarer til 68 % af børn i alderen 6-16 år. Det betyder samtidig, at 32 % af børnene ligger uden for normalområdet, hvilket er lige godt og vel en tredjedel!