Børn med høj begavelse har nogle særlige kendetegn i skolesammenhænge, som viser sig mere eller mindre tydeligt alt efter deres mentale og fysiske velbefindende.

Elever med høj begavelse:

  • lærer hurtigere og husker bedre, hvad de har lært og kan arbejde på et mere abstrakt niveau end elever med almindelig begavelse (Rogers 2002).
  • har brug for andre og større udfordringer end de øvrige elever.
  • behøver mindre tid til at studere/lære nyt undervisningsmateriale
  • husker bedre, hvad de har lært
  • opfatter undervisningsmateriale på en mere abstrakt og mangefacetteret måde end andre elever
  • involverer sig passioneret i særlige emner og har svært ved at flytte fokus, før de oplever, at de mestrer stoffet så godt som muligt
  • kan operere på forskellige koncentrationsniveauer, hvilket betyder, at de kan følge med i klasseaktiviteter uden at tilføre aktiviteterne særlig opmærksomhed
  • kan arbejde fra det abstrakte niveau ned til det konkrete niveau – modsat almindelige børn, som opererer fra det konkrete til det abstrakte niveau. Imidlertid er det ikke altid lige enkelt at give de højt begavede elever tilstrækkelige udfordringer. Det må her påpeges, at da man på de danske folkeskoler oftest ønsker (skal) at inkludere alle elever i det samme klasseværelse, kan det betyde, at de højt begavede børn ikke får de nødvendige læringsmæssige udfordringer. Dette kan skyldes, at lærerne ikke er uddannet til at kunne imødekomme de højt begavede børns behov for læring (Rogers 2002), men det kan også skyldes, at de ikke er opmærksomme på de højt begavede børns særlige behov eller misforstår deres signaler (Kyed 2007).
  • udebliver til tider helt fra undervisningen. På grund af kedsomhed bliver de urolige og ukoncentrerede. De mister motivationen for at følge med i undervisningen og tager ikke læring til sig.

Lærerne kan derfor opfatte de højt begavede elever som et problem i undervisningen. Når de ikke støttes og mødes med indsigt og forståelse, kan det føre til mistrivsel. Hvis de derimod motiveres og anerkendes, vil det ikke kun komme det enkelte barn til gode, men hele klassen og det faglige miljø.