På Nordagerskolen på Fyn begynder High Performance-forløbet efter sommerferien. På infomødet d. 13. juni, hvor både elever og forældre deltog, kom de to undervisere med deres bud på det kommende års HP-undervisning. For lige at toppe den, havde den ene af underviserne lavet et lille computerspil for at vise, hvad undervisningen også kommer til at indeholde.

Underviserne har valgt Byen som ramme for årets HP-undervisning. Eleverne skal bygge huse og designe rum/værelser, de skal arbejde innovativt med en byudfordring, f. eks. forurening af søen, og de skal lave deres egne spil og film om byen. Derudover skal der laves en masse eksperimenter og bunker af andre spændende ting, hele tiden med fokus på børnenes styrker og udfordringer.

Kig med her og få inspiration til, hvordan god HP-undervisning også kan se ud.

 

High Performance på Nordagerskolen

Her kan du læse Nordagerskolens informationsbrev om High Performance

 

Kære forældre på 4. og 5. årgang.

I den danske folkeskole er det en kerneværdi, at eleverne skal udfordres og rustes til livet. Alle er født med et potentiale for læring, som kan komme til udtryk i trygge og stimulerende omgivelser. Det er skolens opgave og udfordring at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at det enkelte barn i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale.

Landspolitisk og kommunalt er det formuleret således:

 • Eleverne skal blive så dygtige som muligt – særligt i dansk og matematik.
 • Vi skal ikke bare satse på at løfte bunden, men også give de dygtige elever nye udfordringer.
 • Vi skal igennem skoleforløbet løfte elevernes faglige niveau et helt skoleår, så de i 8. klasse kan lige så meget, som de nu kan i 9.klasse.

Vi har i mange år gjort meget for at løfte børn med faglige – og sociale udfordringer, og det skal vi blive ved med! Nu er tiden også kommet, hvor vi har brug for at stille ekstra skarpt på de elever, som ikke får nok udfordringer i løbet af skoledagen – elever, som ikke udnytter deres fulde læringspotentiale. Det vil vi gøre med pilotprojektet High Performance, som er kommet i stand i samarbejde konsulentfirmaet Clever Consulting.

High Performance er et undervisningstilbud i skoletiden til børn med særlige forudsætninger og et stort læringspotentiale. High Performance er ikke et fagspecifikt tilbud med mere af det samme. På High Performance lærer eleverne at udnytte deres potentiale og indgå i nye faglige og sociale relationer. På High Performance sættes der fokus på at ”lære at lære”, som er en af de vigtigste færdigheder eleverne har brug for i det 21. århundrede – de såkaldte 21st Century Skills. På High Performance arbejdes der målrettet med kritisk tænkning, problemløsning, kommunikation, kreativitet, innovation og kollaboration.

Vi har, på de to udvalgte pilotårgange (nuværende 4. og 5. årgang), valgt at identificere elever til High Performance ud fra tegn på adfærd, som lærerne, med vejledning fra vores konsulent Rikke Christensen fra Clever Consulting, har observeret.

For at komme i betragtning til High Performance, skal børnene være identificeret ud fra en række kendetegn på højt læringspotentiale og ud fra lyst og motivation til at være med i projektet. Begge dele er afgørende for deltagelsen.

High Performance er et dynamisk forløb, hvor gruppen og eleverne evalueres undervejs, for hele tiden at sikre optimale forudsætninger for læring.

Det vi ønsker med High Performance er, at eleven:

 • Er sammen med jævnaldrende, som har samme kognitive potentiale
 • får meningsfulde udfordringer og differentierede opgaver efter fagligt niveau
 • arbejder væk fra det kendte og simple mod det ukendte og komplekse
 • får mulighed for at fordybe sig i forskellige emner og får hjælp og vejledning med processen
 • arbejder anerkendende med og i sociale relationer og grupper
 • bliver trænet i forskellige præsentationsformer
 • arbejder med egen læringsproces og træning
 • udnytter sit fulde potentiale og bliver så dygtige som muligt.

Vi er netop nu i gang med at kigge på, hvilke elever vi i første omgang mener skal tilbydes High Performanceundervisningen. Med i overvejelserne indgår også elevens generelle skoletrivsel, motivation for at lære og mulighed for at profitere af undervisningen.

Det er således en samlet oplevelse af elevens potentiale og behov, der ligger til grund for udvælgelsen.

Vi er godt klar over, at der kan være elever, vi i første omgang ikke får med. Derfor har vi valgt at dele forløbet i to perioder, hvor vi efter første periode vil evaluere på, om det fortsat er de rigtige elever der er på holdet.

I næste uge, vil de elever, som skal starte på holdet få besked over intra. Dagen efter vil vi i ledelsen komme rundt i de fire klasser og fortælle lidt mere om, hvad High Performance er for noget, hvem der har fået det tilbudt og ikke mindst hvorfor. Vi fortæller også lidt om, hvad der kommer til at foregå.

High Performanceundervisningen starter først efter sommerferien, men vi er allerede i gang med at forberede os.

På Nordagerskolen er vi glade for, at vi nu får mulighed for at sætte særlige læringspotentialer på dagsordenen, og sammen med et stærkt lærerkollegie være med til at gøre endnu en forskel.

 

Med venlig hilsen

Richart N. Petersen             Per Fuglsang Midtgård

Afd.leder mellemtrin             Skoleleder