Forløbet imødekommer højtbegavede elever i klassen og kan også bruges i High Performance-undervisningen.

Forløbet indeholder tre delforløb: samarbejdsøvelser, fordybelsesopgave og spil. Alle tre delforløb udfordrer og motiverer højtbegavede elever, hvis de struktureres på den rette måde. Nederst på siden kan du downloade regler og kort til Skovstratego, som sætter gang i både krop, samarbejde og hjerne – god fornøjelse.

Forløbet kan indgå som en del af High Performance-tænkningen og kan være en inspiration til de lærere, som har eleverne i den almindelige undervisning. I bund og grund handler det om at skabe undervisning, der er så tilpas åben, at der er niveauer og udviklingsmuligheder for alle.

Det anbefales, at der arbejdes med Fokusforløb1 i 4 uger, hvorefter der evalueres på mål og indsats. Vær opmærksom på, at tingene ikke løber ud i sandet, og at der følges op på de igangværende aktiviteter, så de kan afsluttes ordentligt. Husk at tydeliggøre formål og mål med delforløbene inden I går i gang. Det skal give mening, ikke mindst for det højtbegavede barn!

Rammen for en dobbeltlektion med Fokusforløb 1 kan se sådan ud:

 • 15 minutters samarbejdesøvelser (1-2)
 • 45 minutters individuelt arbejde med fordybelsesopgaven
 • 30 minutters skak eller andet spil, der udfordrer hjernen, og alle kan være med

Højtbegavede børn trives med rammer og struktur. De skal vide, hvad de skal, hvornår de skal det, og hvorfor de skal det.

 

Udfordrende samarbejdsøvelser 15 minutter:

 • En meget vigtig brik i arbejdet med højtbegavede børn
 • Binder klassen sammen og skabe tryghed, glæde og samhørighed
 • Der bør hver uge være 1 øvelse eller 2
 • Øvelsernes udvælges ud fra specifikke træningsmål: ex. byde ind med konstruktive løsningsforslag (turde sige noget), anvende relevant viden, at turde eksperimentere, acceptere at alt ikke kan lykkes i 1. Forsøg, afprøve teorier for løsning, tale pænt til hinanden
 • Øvelserne hjælper eleverne med at være i ”gråzoner”, udfordrer deres sociale kompetencer, politibetjentrollen, kompromissøgen, regelrethed og selvværd
 • Øvelserne skal hjælpe dem ift. frikvarterssituationer og gruppearbejde
 • Tal evt. med idrætslærerne, de kender mange lege. Ellers søg på nettet
 • Opbyg en stor ”kasse” med øvelser (og rekvisitter) som altid kan hives frem, hvis behovet melder sig J
 • Den højtbegavet elev kan bruge sin store viden til gavn for hele gruppen

Individuel fordybelsesopgave 45 minutter inkl. et indledende oplæg fra læreren:

 • Fordybelse og tid til nørkleri er vigtig i undervisningen
 • Eleven arbejder med selvvalgt emne – de højtbegavede elever elsker at fordybe sig
 • Der aftales mål og fokusområder på både proces og produkt
 • Viden om emnet er ikke det primære, det er vejen og tiden til fordybelse. De har selv helt styr på videndelen
 • Produktet behøver ikke være en opgave. Det kan være et eksperiment, en film, et interview, en model eller..
 • Der kan påregnes hjemmearbejde (kan være en udfordring – tal om det. Flere højtbegavede elever er ikke vant til at lave lektier, derfor skal emnet motivere dem)
 • Forventningsafstemning er vigtig – husk de fleste er perfektionister
 • Mange højtbegavede elever har det rigtig svært med gruppearbejde – det går simpelthen for langsomt og resultatet er for usikkert (for mange ukendte faktorer)

I arbejdet med den selvvalgte fordybelsesopgave er det vigtigt, at eleverne selv vælger emnet. Du skal hjælpe med mål og afgrænsning – hvornår er nok nok? Eleverne byder ind på opgaven ud fra eget niveau (Blooms taksonomi) og har medansvar for egen læring.

Skak 30 minutter:

Andre spil til din undervisning:

 • Mastermind
 • Stratego (+ Skovstratego)
 • Whist og kortspil generelt
 • Set
 • Matribus
 • GO (orientalsk brætspil)
 • Sudoku
 • Scrabble