Forfatter: Rikke Christensen

Fokusforløb 1

Forløbet imødekommer højtbegavede elever i klassen og kan også bruges i High Performance-undervisningen. Forløbet indeholder tre delforløb: samarbejdsøvelser, fordybelsesopgave og spil. Alle tre delforløb udfordrer og motiverer højtbegavede elever, hvis de struktureres på den rette måde. Nederst på siden kan du downloade regler og kort til Skovstratego, som sætter gang i både krop, samarbejde og hjerne – god fornøjelse. Forløbet kan indgå som en del af High Performance-tænkningen og kan være en inspiration til de lærere, som har eleverne i den almindelige undervisning. I bund og grund handler det om at skabe undervisning, der er så tilpas åben, at...

Read More

Eksempel på ramme og indhold for High Performance

På Nordagerskolen på Fyn begynder High Performance-forløbet efter sommerferien. På infomødet d. 13. juni, hvor både elever og forældre deltog, kom de to undervisere med deres bud på det kommende års HP-undervisning. For lige at toppe den, havde den ene af underviserne lavet et lille computerspil for at vise, hvad undervisningen også kommer til at indeholde. Underviserne har valgt Byen som ramme for årets HP-undervisning. Eleverne skal bygge huse og designe rum/værelser, de skal arbejde innovativt med en byudfordring, f. eks. forurening af søen, og de skal lave deres egne spil og film om byen. Derudover skal der laves...

Read More

Aftenritualer

Når Emma leger, bliver det ofte meget eksperimenterende og kan til tider gribe lidt om sig. Da Emma var 3-4 år, skulle hun næsten altid op for at have et glas vand eller tisse, efter at hun var lagt i seng. Når hun så liiige stod der ved vasken, skulle hun også liiige have vasket hænder. Det endte ofte med, at hun havde skum på hovedet som en høj hat, på øjenbrynene, kæmpe skumskæg og helt våd natkjole. Senere blev hendes My Little Ponys involveret i legen. Så der stod 12-15 ponyer med våd skummanke og hale, når vi...

Read More

De højt begavede har også gået i børnehave engang

Af Sheelagh Pihl Bisgaard, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi Egentlig havde jeg tænkt mig.. – at skrive et indlæg om intelligensteori og om, hvordan man aktivt kan arbejde med talentspotting og udvikling af børns potentiale allerede fra børnehavealderen. Men mens jeg sad og ledte efter den rigtige teoretiske vinkel, kom jeg til at tænke på de mange historier, jeg har oplevet fra praksis. Børn som er blevet forstået og set på igennem pædagogiske briller,  præget af tidens diskurs og opfattelse af det gode børneliv. Alt sammen i den bedste mening forstået. De mange små liv, som allerede fra starten af deres...

Read More

Klog på de kloge #01 – 47.000 børn

47.000 børn i folkeskolen er klogere end gennemsnittet. Højt begavede børn er børn, som har en IQ på 130 og derover. Det svarer til 2 % af alle børn i skolealderen. Omregnet til antal børn svarer det til ca. 14.000 skolebørn. Børn med særlige forudsætninger er børn, som har en IQ på 120 og derover. Det svarer samlet set til 5 % af alle børn i skolealderen. Når vi omregner det til antal børn, svarer det til ca. 33.000 børn i skolealderen. Det vil altså sige, at alene disse to grupper af børn til sammen giver 47.000 – og...

Read More

Velkommen

Her på siden kan du få inspiration til skolens arbejde med højtbegavede børns læring og trivsel.

Du kan blandt andet læse om High Performance og de unikke muligheder, der ligger i forløbet.
Du kan også blive klogere på, hvordan det er at have en hurtig hjerne, artikler og gode læringsforløb.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. Alle fortjener et godt skoletilbud!

Hilsen Rikke Christensen
Ejer af Clever Consulting