Højt begavede børn i skolen

 

Hvad er High Performance?

I den danske folkeskole er det en kerneværdi, at eleverne skal udfordres og rustes til livet. Alle er født med et potentiale for læring, som kan komme til udtryk i trygge og stimulerende omgivelser. Det er skolens opgave og udfordring at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at det enkelte barn i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale. Men 15 % af de dygtigste elever i folkeskolen keder sig og udvikler ikke deres potentiale.

Formålet med High Performance (senere også benævnt HP) er at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at den enkelte talentfulde eller højtbegavede elev motiveres og i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale og sikres optimal skoletrivsel og læring.

High Performance rammesætter et undervisningstilbud, der sikrer, at skoleledere, lærere og pædagoger opnår kompetencer til at understøtte udviklingen af potentialet hos højtbegavede elever.

Der er mange klassiske tegn på høj begavelse er. Nogle af tegnene kunne være, at eleven har en stor viden om mange ting, stort ordforråd, husker godt, har stor retfærdighedssans, argumenterer, er perfektionistiske, selvkritiske og asynkrone. De har ofte få eller ingen venner, søger tit voksenkontakt, tænker abstrakt, har humor og har høj integritet. Generelt skal børn, der skiller sig ud fra mængden få dig til at undres. Hvis denne undren kombineres med nogle af ovenstående tegn, kan du godt begynde at kigge nærmere…

 

Principper i High Performance

High Performance er et særligt undervisningstilbud henvendt talentfulde og højtbegavede elever. HP-forløbet bygger på både national – og international forskning og erfaringer fra andre kommuner, der har arbejdet med Clever Consultings High Performance-koncept.

I USA har talentudvikling siden starten af sidste århundrede haft en central plads. Den aktuelle officielle politik i USA bygger på Joseph S. Renzullis idéer om talentudvikling.

Renzulli skelner mellem deduktiv og induktiv læring. Deduktiv læring er kendetegnet ved, at eleven skal tilegne sig et givent stof. Når eleven kan de basale færdigheder og kan anvende dem med sikkerhed, skal de arbejde induktivt. Induktiv læring stiller metakognitive krav til refleksion hos eleven om, hvordan læringen mest hensigtsmæssigt skal gribes an.

Principperne i HP er baseret på induktiv læring og er kendetegnet ved:

 • at eleverne arbejder på opgaven ud fra en personlig interesse,
 • at eleverne arbejder undersøgende eller kreativt med opgaven
 • at opgaven skal skabe et betydningsfuldt produkt.

 

Elever på High Performance kan forvente at:

 • være sammen med jævnaldrende, som har samme kognitive potentiale
 • få meningsfulde, udfordringer og differentierede opgaver efter fagligt niveau
 • der arbejdes væk fra det kendte og simple mod det ukendte og komplekse
 • få mulighed for at fordybe sig i forskellige emner og få hjælp og vejledning med processen
 • gruppen arbejder med sociale relationer og gruppedynamikker, og at den enkelte bliver en del af gruppen, hvor man har det rart sammen
 • blive styrket i forskellige præsentationsformer
 • møde dygtige og engagerede undervisere
 • få styrket selvværd og anerkendelse

Få stillet din nysgerrighed og læs mere om High Performance og højt begavede børn lige her