Her på siden kan du læse mere om High Performance-forløbet, som henvender sig til grundskoler. Formålet med High Performance er at gøre skolen i stand til bevidst og systematisk at identificere, rammesætte og undervise talentfulde og højtbegavede børn i skoletiden jeres egen skole.

Med det 2-årige High Performance-forløb behøver I ikke selv bruge absurd mange timer på at afsøge og udvikle tiltag og materialer, da Clever Consulting kommer med det meste.

Foredrag og workshops er en del af forløbet, og I har adgang til sparring og vejledning gennem hele perioden! Stadig nysgerrig? Så læs videre..

Fokus på talentfulde og højtbegavede børn i skolen v. Clever Consulting
Formålet med High Performance (senere også benævnt HP) er at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at den enkelte talentfulde eller højtbegavede elev motiveres og i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale og sikres optimal skoletrivsel og læring.

Det 2-årige kompetenceforløb High Performance sikrer, at skoleledere, lærere og pædagoger opnår kompetencer til at understøtte potentialet hos højtbegavede elever.

Hvad er High Performance?
High Performance er både titlen på kompetenceforløbet og navnet på den undervisning, skolen tilbyder de talentfulde og højtbegavede børn to timer om ugen i den almindelige skoletid. HP-undervisningen til eleverne varetages af to af skolens lærere, der uddannes hertil gennem kompetenceforløbet.

Både talentfulde og højtbegavede børn har brug for mere og andet, end det vi normalt kan tilbyde i den almindelige undervisning. De har brug for ligesindede omkring sig og brug for undervisning og rammer, der tager udgangspunkt i deres styrker og udfordringer.

High Performance

Som skole kan du med Clever Consulting få hele pakken fra ide til færdigimplementeret forløb. Det 2-årige High Performance-forløb er en let og effektiv måde at komme sikkert i gang på – og det gør en forskel!

Som skole får I:

 • Strategi- og procesplan for implementering af skoletilbud til højtbegavede elever
 • Foredrag om højtbegavede børn for hele personalegruppen
 • Kompetenceudvikling af undervisere
 • Kompetenceudvikling af kommende vejledere
 • Identifikation af højtbegavede elever
 • Undervisningsplaner for HP-forløb
 • Oplæg i forbindelse med forældremøder
 • Materialekasse til High Performance-undervisning
 • Midtvejs- og slutevaluering
 • Survey-undersøgelser
 • Vejledning og sparring gennem hele projektforløbet

Skriv eller ring for pris.

 

Vil du vide mere?
Så ring til os på 2636 8357

Hilsen Rikke Christensen

 

Det siger tidligere deltagere:

 • Efter at have observeret Clever Consultings arbejde med High Performance-forløbet, er det mit helt entydige indtryk, at Rikke Christensen fra Clever Consulting er virkelig skarp på målgruppen i absolut alle aspekter: undervisningens tilrettelæggelse, elevernes individuelle udfordringer, opmærksomhedspunkter i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb med dem, “sporing” af de rette elever, kommunikationsudfordringer i forhold til forældre og elever etc.- simpelt hen hele vejen rundt om målgruppen Og det er altid – ALTID – en stor fornøjelse at lytte til fagfolk, der virkelig ved noget om det, som de beskæftiger sig med.
  High Performance-forløbet taler ind i en væsentlig agenda som skoler og skolernes medarbejdere over hele landet i høj grad mangler kompetencer og værktøjer til at håndtere. Forløbet er derfor et yderst relevant bidrag til at løfte dette felt. Som led heri er det en særlig styrke, at projektet implementeres fysisk på skolerne – for dermed at give skoleledere, lærere og pædagoger en praktisk tilgang som tager udgangspunkt i skolernes i konkrete fysiske rammer, elevsammensætning og hverdag.
  -Lisbeth Hoff, stedfortrædende Skole- og Dagtilbudschef, Tønder kommune.
 • Rikke Christensen fra Clever Consulting har været vores lærermester og guide igennem et kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb. Hun har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder. Ved et High Performance-forløb er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen. Uden High Performance-projektet ville vi ikke være i stand til at ramme denne elevgruppe på deres særlige præmisser
  -Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole.
 • Rikke er seriøs omkring det hun laver, er velforberedt og ikke bange for at dele ud af sin viden og sine erfaringer. Og så er hun helt nede på jorden, og det kan vi sønderjyder jo godt lide. 
  -Pia Diabelez, skoleleder Tinglev skole
 • “Et godt HP-forløb åbner verden for nogle børn” – og det er mere sandt, end man tænker som lærer.

Materialekasse til High Performance-undervisning

 • Individuelle undervisningsforløb til High Performance-undervisning på alle klassetrin inkl. formål, mål og evaluering
 • Det teoretiske udgangspunkt for forløbene – hvorfor virker det?
 • Anbefalinger til struktur for undervisning af talentfulde og højtbegavede elever
 • Links til on-linelæring, spil og gode hjemmesider
 • Stor “værktøjskasse” med samarbejdsøvelser og aktiviteter, der styrker elevernes sociale kompetencer
 • Opstartsæt med undervisningsplan, samarbejdsøvelser og materialeanvisninger
 • Planlægning af undervisningsforløb ud fra TASK-hjulet
 • Synlig læring og brug af portfolio
 • Eksempler på årsplaner til undervisning af talentfulde og højtbegavede elever
 • Generel viden om højtbegavede elevers styrker og udfordringer
 • Dos and don’ts i forhold til undervisning af højtbegavede elever i almenklasserne
 • Dokumentation

 

Sammen finder vi gode og kloge løsninger.

Ring til mig på  26 36 83 57 eller send en mail til rikke@cleverconsulting.nu