High Performance

Plads til potentiale og anerkendelse

High Performance er til skoler, der vil gøre en forskel for de højt begavede elever.

En rapport fra Kora (nu VIVE) viser, at kun få kommuner har særlige tilbud til de højt begavede børn i folkeskolen. Det betyder, at børn, der burde klare sig rigtig godt, kan ende med at blive støjende, ukoncentrerede og skoletrætte.

Der sidder i gennemsnit en til to højt begavede elever i hver klasse i den danske folkeskole, men det er ikke sikkert, at læreren opdager ham eller hende. Lærerne oplever måske i stedet, at de velbegavede elever er besværlige og forstyrrer undervisningen. Det sker, fordi de savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentiale til.

Udenlandske undersøgelser viser, at højt begavede elever har behov for langt større faglige udfordringer, end de typisk får. Men de skal støttes og udfordres på den rette måde.

Af hensyn til de højt begavede elever, der udgør en lige så stor gruppe som de fagligt mest udfordrede, er der behov for, at vi organiserer skoledagen anderledes og udvikler undervisningsmodeller, så alle elever bliver integreret og udfordret i den almindelige skoletid. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan – også de højt begavede.

Med et High Performance-forløb får du som skole hele pakken fra ide til færdigimplementeret undervisningstilbud til talentfulde og højtbegavede børn. Forløbet indeholder både foredrag, workshops og en bred vifte af konkrete undervisningsforløb og øvelser.

Det 2-årige High Performance-forløb er en let og effektiv måde at komme godt i gang. Med et High Performance-forløb behøver du ikke at bruge absurd mange timer på selv at udvikle rammer og undervisningsforløb. Med High Performance er der ikke lang vej fra teori til praksis og fra ide til virkelighed.

Et High Performance-forløb indeholder:

 • Kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger
 • Vejlederforløb
 • Identifikation af højtbegavede børn
 • Foredrag om højtbegavede børn og undervisningsdifferentiering
 • Konkrete øvelser og undervisningsforløb
 • Oplæg i forbindelse med forældremøder
 • Midtvejs- og slutevaluering
 • Vejledning og sparring gennem hele projektforløbetForløbet foregår naturligvis på jeres egen skole med udgangspunkt i jeres hverdag og elever.

High Performance foregår naturligvis på jeres skole og tager udgangspunkt i egen hverdag og egne elever.

Gevinsterne med High Performance er:

 • Øget elevselvværd og anerkendelse
 • Højere fagligt niveau
 • Godt for forældresamarbejdet omkring barnet
 • Nyt elev- , lærer- og læringsperspektiv

 

 

 • Inkluderende Undervisningsdifferentiering
 • Tiltrækning og fastholdelse af flere elever
 • En del af en didaktisk og pædagogisk bevidst skoleprofil

 

Lad os tage en snak om mulighederne allerede idag