Klog på de kloge

Klog på de kloge #01-10 giver dig nyttig viden om højt begavede børn. Du kan også blive klogere på ord og begreber, der bruges, når vi taler om høj begavelse. Klog på de kloge #01-15 er din hurtige guide til større bevidsthed omkring højt begavede børn. Velkommen til.

Klog på de kloge #01 – 47.000 børn

47.000 børn i folkeskolen er klogere end gennemsnittet. Højt begavede børn er børn, som har en IQ på 130 og derover. Det svarer til 2 % af alle børn i skolealderen. Omregnet til antal børn svarer det til ca. 14.000 skolebørn. Børn med særlige...

Klog på de kloge #02 – WISC-test

WISC betyder Wechsler Intelligence Scale for Children. Testen bruges på børn i alderen 6-16 år til at afdække deres generelle intelligens, deres verbal- og handlingsintelligens. Den bruges også til børn med indlæringsvanskeligheder og...

Klog på de kloge #03 – Underydere

        Højtbegavede børn er kendetegnet ved, at de lærer hurtigere, er bedre til at huske, hvad de har lært, og arbejder på et mere abstrakt niveau end elever med almindelig begavelse (Rogers 2002). De har derfor brug for andre og større udfordringer end...

Klog på de kloge #06 – Elevperspektiv

Mange af de højt begavede elever finder skoletiden udfordrende. De trives dårligt og oplever det som en stor udfordring at gå i normalklasse. De oplever det som svært, når undervisningen er langsom og gentages igen og igen for især de fagligt svage elever...

Klog på de kloge #07 – Blooms taksonomi

Blooms Taksonomimodel giver gennem en klassifikation af forskellige typer af kvalifikationer og kompetencer en forståelsesramme for, hvilke læringsmål der er vigtige at udvikle for at opnå ”højere ordens tænkning” – altså kognitive processer på et højt niveau, hvilket...

Klog på de kloge #08 – Diagnoser

Forskning (Sheelagh Bisgaard) peger i retning af, at højt begavede børn har større følelsesmæssige udsving end andre. Hvis et barn over tid ændrer adfærd er det relevant at kigge nærmere på barnet og årsagerne til denne adfærdsændring. Særligt hvis...

Klog på de kloge #09 – Forældre

Det kommer ofte bag på forældre at der er en sammenhæng mellem deres barns udfordringer i opvæksten og høj begavelse. Flere genkender dog problemerne fra egen barndom. De højt begavede børns usædvanlige reaktioner og adfærd er tit det omgivelserne reagerer...

Velkommen

Her på siden kan du få inspiration til skolens arbejde med højtbegavede børns læring og trivsel.

Du kan blandt andet læse om High Performance og de unikke muligheder, der ligger i forløbet.
Du kan også blive klogere på, hvordan det er at have en hurtig hjerne, artikler og gode læringsforløb.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. Alle fortjener et godt skoletilbud!

Hilsen Rikke Christensen
Ejer af Clever Consulting