Med et vejlederforløb kommer du rigtig langt i arbejdet med højtbegavede børn.

At være højt begavet er en anderledes måde at være i verden på, hvilket gør, at barnet tænker, sanser og føler anderledes end andre. Og det er netop denne anderledeshed der gør, at højtbegavede børn har brug for flere og andre udfordringer, end skolerne normalt tilbyder.

Som vejleder får du en unik mulighed for at hjælpe både børn og kolleger.

Formål

Formålet med vejlederforløbet er at gøre lærere og pædagoger på skolen i stand til at vejlede kolleger i forhold til identifikation og undervisning af højtbegavede børn. Forløbet har fokus på højtbegavede børns læring og trivsel, og hvordan du som underviser bedst støtter potentialet.

Med et vejlederforløb opbygges og forankres viden lokalt, og det vil være muligt at tilpasse forløbet til lige netop din skole.

Forløbet vil være teoretisk- og praksisorienteret med udgangspunkt i egen hverdag, fag og skoleforhold. Du vil efter endt forløb have udviklet egne kompetencer og bud på undervisning, der udfordrer, motiverer og træner talentfulde og højtbegavede børns faglige og personlige kompetencer.

Selve forløbet

Et vejlederforløb består af 9 moduler af fire timers varighed. Til hvert modul vil der være et grundlæggende og teoretisk oplæg med tilhørende opgaver. Mellem hvert modul er der en træningsperiode, hvor du arbejder med de konkrete modulaktiviteter.

Der vil i forløbet blive inddraget relevante samarbejdsøvelser til brug i klasserne samt øvrige og supplerende aktiviteter og materialer.

I løbet af de 9 moduler skal vi omkring følgende emner

 1. Rammesætning og generelle kendetegn
 2. Identifikation og tjeklister
 3. ABC-differentiering
 4. Tværfaglige forløb – eksempelvis escape room
 5. Ekstra materialer til konkrete fag
 6. Vejledning og observation i klasserne
 7. Fremlæggelse af case – feedback
 8. Opsamling og effekt af indsatser i klasserne
 9. Evaluering og perspektiv

Et vejlederforløb indeholder i alt 36 timers kompetenceudvikling pr. lærer.

Når vejlederforløbet er slut

Efter forløbet vil du, på et praksisfunderet plan, være i stand til at:

 • identificere højtbegavede børn
 • planlægge et ABC-differentieret forløb i eget fag
 • fremstille ekstra materiale til brug i relevante fag
 • planlægge et differentieret forløb på tværs af fag
 • vejlede om synlig progression hos højtbegavede børn.

Forløbet kan påbegyndes, når det ønskes og vil strække sig over 4-6 måneder.

 

Skriv eller ring for pris.

Vil du vide mere?
Så ring til os på 2636 8357

Hilsen Rikke Christensen

Det siger tidligere deltagere:

Efter at have observeret Clever Consultings arbejde, er det mit helt entydige indtryk, at Rikke Christensen fra Clever Consulting er virkelig skarp på målgruppen i absolut alle aspekter: undervisningens tilrettelæggelse, elevernes individuelle udfordringer, opmærksomhedspunkter i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb med dem, “sporing” af de rette elever, kommunikationsudfordringer i forhold til forældre og elever etc.- simpelt hen hele vejen rundt om målgruppen Og det er altid – ALTID – en stor fornøjelse at lytte til fagfolk, der virkelig ved noget om det, som de beskæftiger sig med.
Arbejdet med højtbegavede børn taler ind i en væsentlig agenda som skoler og skolernes medarbejdere over hele landet i høj grad mangler kompetencer og værktøjer til at håndtere. Forløbet er derfor et yderst relevant bidrag til at løfte dette felt.
-Lisbeth Hoff, stedfortrædende Skole- og Dagtilbudschef, Tønder kommune.

Rikke Christensen fra Clever Consulting har været vores lærermester og guide igennem et kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb. Hun har med sit brændende engagement for netop denne elevgruppe formået at åbne vores øjne for at identificere højtbegavede elever, både dem der præsterer og i særdeleshed også for dem der underyder. Når Rikke er med er der intet der er tilfældigt. Alt har en mening og alt hænger sammen. 
-Nina Beuschau, lærer og læringsvejleder, Tinglev Skole.